Previous Next

طراحی غرفه نمایشگاهی شرکت داتیس

 

دسته : غرفه نمایشگاهی
نوع : طراحی
کارفرما : شرکت داتیس
موقعیت : نمایشگاه بین المللی تهران
  : نمایشگاه آسانسور و صنایع وابسته
زمان : تیر 96
مساحت : 165 متر مربع
متریال : N/A
برگزیده : N/A

 


 

طراحی این غرفه کاملا مدرن انجام شده است. فرم ها برگرفته از فرم اولیه آسانسور بوده و بدلیل کشیدگی سایت مورد نظر، با ترکیب احجام و ایجاد شکست، فضاهای مورد نظر تعریف شده اند. همچنین استفاده از رنگ سازمانی بنا به درخواست کارفرما در طرح منظور گردید.

Copyright © 2011 - 2017 RadisStudio.com

Search